Vrijhandelsovereenkomst EU–Vietnam van start

Per 1 augustus 2020 gaat de nieuwe handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Vietnam in.

De manier waarop deze Free Trade Agreement EU-Vietnam in elkaar is gezet is gelijksoortig aan de EPA EU-Japan. Voor importeurs en exporteurs zijn met name de (gefaseerde) verlaging van de invoerrechten en verplichtingen die gelden bij bepaalde producten of juist het vervallen daarvan van belang.

 De invoerrechten in zowel de Unie als Vietnam zijn voor een groot aantal producten vanaf 1 augustus per direct 0%. Voor andere producten geldt een afbouw verspreid over meerdere jaren. Hoeveel jaar dat is en hoe die afbouw er uit ziet is per product verschillend. Het is wel zo dat er is gekozen voor een beperkt aantal varianten die toegepast kunnen worden variërend van “A” waarbij de rechten per direct 0% zijn tot “B15” waarbij de afbouw over een periode van 16 jaar wordt uitgesmeerd.

Tip

Onderaan dit artikel treft u een link naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en een link naar het Publicatieblad L186 van de Europese Unie.

Wat is belangrijk om te weten als u exporteert naar Vietnam?

Om deze preferentiële oorsprong bij invoer in Vietnam aan te tonen voor goederen uit de Europese Unie (EU), moet de importeur in Vietnam gebruik maken van een attest van oorsprong. Dit is de zogenaamde ‘REX verklaring’, afgegeven door de exporteur in de Unie. Voor exporteurs geldt dus dat zij zich moeten registreren bij de douane als ‘Geregistreerd Exporteur’ (REX), mocht dat nog niet het geval zijn. Het toegekende nummer wordt gebruikt in het Attest van Oorsprong. Dit dient op een bij de zending horend document (of handelsbescheid) te worden vermeld. Vaak is dit de factuur die betrekking heeft op de zending.

Wat als u importeert vanuit Vietnam?

Ook bij invoer in de EU dient u te bewijzen dat goederen van oorsprong uit Vietnam zijn en daarom in aanmerking komen voor een preferentieel tarief. Hiervoor moet u een certificaat van oorsprong EUR.1 aanleveren. Voor zendingen met een waarde tot maximaal € 6.000 aan oorsprongsgoederen volstaat ook een oorsprongsverklaring die door de exporteur is ondertekend.

Overgangsbepalingen van APS naar Vrijhandelsovereenkomst EU–Vietnam (FTA)

De EU had onder het APS (stelsel van algemene tariefpreferenties) al handelspreferenties aan Vietnam toegekend. Die vervallen per 1 januari 2023. Gedurende de periode dat zowel het APS en de FTA EU-Vietnam gelden, mag u als exporteur of importeur zelf beslissen welke regeling u gebruikt.

Doet u als importeur in de EU een claim voor preferentie op basis van de FTA EU-Vietnam en is dat tarief minder voordelig dan het tarief onder het APS? Dan is het tarief onder het APS alsnog van toepassing. Dit betreft het APS-tarief zoals dat geldt op 31 juli 2020. Eventuele aanpassingen in het APS-tarief na deze datum worden niet toegepast. Er moet dan wel aan alle voorwaarden voor het preferentieel tarief worden voldaan. Het preferentiële douanerecht op basis van de FTA EU-Vietnam is dus nooit hoger dan het preferentiële douanerecht onder het APS. Deze regel wordt automatisch toegepast en geldt voor de eerste 7 jaar nadat de FTA EU-Vietnam in werking is getreden.

Wanneer producten uit Vietnam worden uitgevoerd op basis van het APS, dan worden de oorsprongsregels van het APS toegepast. Dit geldt ook voor de oorsprongsbewijzen. Voor export uit Vietnam onder het APS is dus een attest van oorsprong in het kader van het REX-systeem verplicht. In de EU kunt u als importeur geen tariefpreferentie onder het APS claimen door gebruik te maken van een oorsprongsbewijs dat onder de FTA EU-Vietnam valt. Omgekeerd geldt hetzelfde.

Welke uitzonderingen zijn er?

Uitzonderingen en bijzonderheden; die zijn er genoeg. Het is vooral belangrijk te weten dat die kunnen bestaan. Onderzoek per product dat u wilt importeren/exporteren goed in welke categorie dit valt en wat de verlagingen en voorwaarden zijn.

Interessante links

Leestips:

 • Op pagina 174 begint “aanhangsel 2-A-1 met de tarieflijst van de EU. Hierin staan de relevante goederencodes met omschrijving en de toegepaste code voor het verlagingsschema.
 • Vanaf pagina 676 begint de lijst met de tarieven bij invoer in Vietnam wat voor onze exporteurs belangrijk is om te weten of en wanneer zij hiermee een betere concurrentiepositie krijgen op de Vietnamese markt.
 • Vanaf pagina 991 staan nog een aantal uitzonderingen genoemd.

Hulp nodig bij uw douanezaken? Laat ons u terugbellen!

  Zijn uw transport & logistiek up-to-date?

  Doe de gratis check en ontvang een Dopper drinkfles.

  Overig nieuws van MOL Logistics:

  Alles over Brexit: hoe gaat het verder met uw UK business?

  Alles over Brexit: hoe gaat het verder met uw UK business?

  Sinds 31 januari 2020 is de
  Brexit een feit. Per 1 januari
  2021 gelden er definitief
  nieuwe regels. Een gedeelte
  van bedrijven die zaken doet
  met het Verenigd Koninkrijk
  blijkt goed op de hoogte
  van de ontwikkelingen.
  Niet alle bedrijven treffen
  echter de benodigde
  voorzorgsmaatregelen. Dit kan
  vergaande gevolgen hebben.

  Oversized cargo versturen?

  Oversized cargo versturen?

  Wist u dat onze afdeling wegtransport ook ‘Oversized Cargo’ kan vervoeren voor uw bedrijf of relatie? Dit verzorgen we voor u door geheel Europa en indien gewenst zelf verder via onze lucht- en/of zeevracht collega’s.

  Cheers to 100 years – een terugblik

  Cheers to 100 years – een terugblik

  Het was geweldig om samen met u het 100 jarige jubileum van MOL Logistics te vieren. Samen kijken we terug op een memorabel samenzijn bij de IJzeren Man in Vught.

  Cheers to 100 years!

  Cheers to 100 years!

  Onze klanten en relaties weten het inmiddels al: sinds 1919 timmert ons bedrijf aan de weg. Dat betekent dat we in 2019 100 jaar bestaan, en dat is voldoende reden voor een feestje!

  Brexit update: waar staan we nu?

  Brexit update: waar staan we nu?

  Voor bedrijven die zaken doen met het VK verandert er per 29 maart 2019 wellicht een aantal zaken. Zo dicht voor de deadline is het nog steeds niet duidelijk of we te maken krijgen met een “harde” Brexit waarbij het VK onmiddellijk ook volledig uit de douane unie stapt of dat er sprake zal zijn van een andere variant. Als beste voorbereiding moeten we nu uitgaan van die harde Brexit; dan kan het alleen maar meevallen.

  Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.