Vrijhandelsovereenkomst EU–Vietnam van start

Per 1 augustus 2020 gaat de nieuwe handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Vietnam in.

De manier waarop deze Free Trade Agreement EU-Vietnam in elkaar is gezet is gelijksoortig aan de EPA EU-Japan. Voor importeurs en exporteurs zijn met name de (gefaseerde) verlaging van de invoerrechten en verplichtingen die gelden bij bepaalde producten of juist het vervallen daarvan van belang.

 De invoerrechten in zowel de Unie als Vietnam zijn voor een groot aantal producten vanaf 1 augustus per direct 0%. Voor andere producten geldt een afbouw verspreid over meerdere jaren. Hoeveel jaar dat is en hoe die afbouw er uit ziet is per product verschillend. Het is wel zo dat er is gekozen voor een beperkt aantal varianten die toegepast kunnen worden variërend van “A” waarbij de rechten per direct 0% zijn tot “B15” waarbij de afbouw over een periode van 16 jaar wordt uitgesmeerd.

Tip

Onderaan dit artikel treft u een link naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en een link naar het Publicatieblad L186 van de Europese Unie.

Wat is belangrijk om te weten als u exporteert naar Vietnam?

Om deze preferentiële oorsprong bij invoer in Vietnam aan te tonen voor goederen uit de Europese Unie (EU), moet de importeur in Vietnam gebruik maken van een attest van oorsprong. Dit is de zogenaamde ‘REX verklaring’, afgegeven door de exporteur in de Unie. Voor exporteurs geldt dus dat zij zich moeten registreren bij de douane als ‘Geregistreerd Exporteur’ (REX), mocht dat nog niet het geval zijn. Het toegekende nummer wordt gebruikt in het Attest van Oorsprong. Dit dient op een bij de zending horend document (of handelsbescheid) te worden vermeld. Vaak is dit de factuur die betrekking heeft op de zending.

Wat als u importeert vanuit Vietnam?

Ook bij invoer in de EU dient u te bewijzen dat goederen van oorsprong uit Vietnam zijn en daarom in aanmerking komen voor een preferentieel tarief. Hiervoor moet u een certificaat van oorsprong EUR.1 aanleveren. Voor zendingen met een waarde tot maximaal € 6.000 aan oorsprongsgoederen volstaat ook een oorsprongsverklaring die door de exporteur is ondertekend.

Overgangsbepalingen van APS naar Vrijhandelsovereenkomst EU–Vietnam (FTA)

De EU had onder het APS (stelsel van algemene tariefpreferenties) al handelspreferenties aan Vietnam toegekend. Die vervallen per 1 januari 2023. Gedurende de periode dat zowel het APS en de FTA EU-Vietnam gelden, mag u als exporteur of importeur zelf beslissen welke regeling u gebruikt.

Doet u als importeur in de EU een claim voor preferentie op basis van de FTA EU-Vietnam en is dat tarief minder voordelig dan het tarief onder het APS? Dan is het tarief onder het APS alsnog van toepassing. Dit betreft het APS-tarief zoals dat geldt op 31 juli 2020. Eventuele aanpassingen in het APS-tarief na deze datum worden niet toegepast. Er moet dan wel aan alle voorwaarden voor het preferentieel tarief worden voldaan. Het preferentiële douanerecht op basis van de FTA EU-Vietnam is dus nooit hoger dan het preferentiële douanerecht onder het APS. Deze regel wordt automatisch toegepast en geldt voor de eerste 7 jaar nadat de FTA EU-Vietnam in werking is getreden.

Wanneer producten uit Vietnam worden uitgevoerd op basis van het APS, dan worden de oorsprongsregels van het APS toegepast. Dit geldt ook voor de oorsprongsbewijzen. Voor export uit Vietnam onder het APS is dus een attest van oorsprong in het kader van het REX-systeem verplicht. In de EU kunt u als importeur geen tariefpreferentie onder het APS claimen door gebruik te maken van een oorsprongsbewijs dat onder de FTA EU-Vietnam valt. Omgekeerd geldt hetzelfde.

Welke uitzonderingen zijn er?

Uitzonderingen en bijzonderheden; die zijn er genoeg. Het is vooral belangrijk te weten dat die kunnen bestaan. Onderzoek per product dat u wilt importeren/exporteren goed in welke categorie dit valt en wat de verlagingen en voorwaarden zijn.

Interessante links

Leestips:

  • Op pagina 174 begint “aanhangsel 2-A-1 met de tarieflijst van de EU. Hierin staan de relevante goederencodes met omschrijving en de toegepaste code voor het verlagingsschema.
  • Vanaf pagina 676 begint de lijst met de tarieven bij invoer in Vietnam wat voor onze exporteurs belangrijk is om te weten of en wanneer zij hiermee een betere concurrentiepositie krijgen op de Vietnamese markt.
  • Vanaf pagina 991 staan nog een aantal uitzonderingen genoemd.

Hulp nodig bij uw douanezaken? Laat ons u terugbellen!

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw contactgegevens om.

Zijn uw transport & logistiek up-to-date?

Doe de gratis check en ontvang een Dopper drinkfles.

Overig nieuws van MOL Logistics:

MOL Logistics draagt bij aan de Tilburgse Voedselbank

MOL Logistics draagt bij aan de Tilburgse Voedselbank

De Stichting Tilburgse Voedselbank zet zich in voor huishoudens in Tilburg en omgeving, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen. Afgelopen week bezocht Chris Goeverneur (General Manager Sales bij...

MOL Logistics behaalt ISO 13485 certificering

MOL Logistics behaalt ISO 13485 certificering

Vol trots kunnen we melden dat 2021 voor MOL Logistics uitstekend is begonnen. We hebben namelijk het ISO 13485 certificaat behaald! Deze internationale norm voor medische hulpmiddelen past helemaal binnen onze logistieke dienstverlening. Gecertificeerde fabrikanten,...

MOL Logistics steunt Stichting Hulp Hongarije en Oekraïne (SHHO)

MOL Logistics steunt Stichting Hulp Hongarije en Oekraïne (SHHO)

Via ons wegtransport netwerk helpen we onze klanten met zendingen van en naar Oost-Europa.  Door middel van groepage, volle vrachten óf met spoedtransport kunnen we deze regio goed bereiken. Echter hebben niet alle inwoners van dit gebied voldoende middelen om rond te...

Spoedtransport en toch milieubewust?

Spoedtransport en toch milieubewust?

U herkent het vast wel: een klant in Spanje die met spoed twee pallets met uw producten nodig heeft. Of reserveonderdelen die per direct naar Oost-Europa moeten. Bij MOL Logistics helpen wij u graag én vakkundig met al uw vragen over spoedtransporten. En we houden het betaalbaar met ‘one-way’ prijzen.

Alles over Brexit: hoe gaat het verder met uw UK business?

Alles over Brexit: hoe gaat het verder met uw UK business?

Sinds 31 januari 2020 is de
Brexit een feit. Per 1 januari
2021 gelden er definitief
nieuwe regels. Een gedeelte
van bedrijven die zaken doet
met het Verenigd Koninkrijk
blijkt goed op de hoogte
van de ontwikkelingen.
Niet alle bedrijven treffen
echter de benodigde
voorzorgsmaatregelen. Dit kan
vergaande gevolgen hebben.

Oversized cargo versturen?

Oversized cargo versturen?

Wist u dat onze afdeling wegtransport ook ‘Oversized Cargo’ kan vervoeren voor uw bedrijf of relatie? Dit verzorgen we voor u door geheel Europa en indien gewenst zelf verder via onze lucht- en/of zeevracht collega’s.