Vrijhandelsovereenkomst EU–Vietnam van start

douanezaken
31 jul, 2020

De manier waarop deze Free Trade Agreement EU-Vietnam in elkaar is gezet is gelijksoortig aan de EPA EU-Japan. Voor importeurs en exporteurs zijn met name de (gefaseerde) verlaging van de invoerrechten en verplichtingen die gelden bij bepaalde producten of juist het vervallen daarvan van belang.

 De invoerrechten in zowel de Unie als Vietnam zijn voor een groot aantal producten vanaf 1 augustus per direct 0%. Voor andere producten geldt een afbouw verspreid over meerdere jaren. Hoeveel jaar dat is en hoe die afbouw er uit ziet is per product verschillend. Het is wel zo dat er is gekozen voor een beperkt aantal varianten die toegepast kunnen worden variërend van “A” waarbij de rechten per direct 0% zijn tot “B15” waarbij de afbouw over een periode van 16 jaar wordt uitgesmeerd.

Tip

Onderaan dit artikel treft u een link naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en een link naar het Publicatieblad L186 van de Europese Unie.

Wat is belangrijk om te weten als u exporteert naar Vietnam?

Om deze preferentiële oorsprong bij invoer in Vietnam aan te tonen voor goederen uit de Europese Unie (EU), moet de importeur in Vietnam gebruik maken van een attest van oorsprong. Dit is de zogenaamde ‘REX verklaring’, afgegeven door de exporteur in de Unie. Voor exporteurs geldt dus dat zij zich moeten registreren bij de douane als ‘Geregistreerd Exporteur’ (REX), mocht dat nog niet het geval zijn. Het toegekende nummer wordt gebruikt in het Attest van Oorsprong. Dit dient op een bij de zending horend document (of handelsbescheid) te worden vermeld. Vaak is dit de factuur die betrekking heeft op de zending.

Wat als u importeert vanuit Vietnam?

Ook bij invoer in de EU dient u te bewijzen dat goederen van oorsprong uit Vietnam zijn en daarom in aanmerking komen voor een preferentieel tarief. Hiervoor moet u een certificaat van oorsprong EUR.1 aanleveren. Voor zendingen met een waarde tot maximaal € 6.000 aan oorsprongsgoederen volstaat ook een oorsprongsverklaring die door de exporteur is ondertekend.

Overgangsbepalingen van APS naar Vrijhandelsovereenkomst EU–Vietnam (FTA)

De EU had onder het APS (stelsel van algemene tariefpreferenties) al handelspreferenties aan Vietnam toegekend. Die vervallen per 1 januari 2023. Gedurende de periode dat zowel het APS en de FTA EU-Vietnam gelden, mag u als exporteur of importeur zelf beslissen welke regeling u gebruikt.

Doet u als importeur in de EU een claim voor preferentie op basis van de FTA EU-Vietnam en is dat tarief minder voordelig dan het tarief onder het APS? Dan is het tarief onder het APS alsnog van toepassing. Dit betreft het APS-tarief zoals dat geldt op 31 juli 2020. Eventuele aanpassingen in het APS-tarief na deze datum worden niet toegepast. Er moet dan wel aan alle voorwaarden voor het preferentieel tarief worden voldaan. Het preferentiële douanerecht op basis van de FTA EU-Vietnam is dus nooit hoger dan het preferentiële douanerecht onder het APS. Deze regel wordt automatisch toegepast en geldt voor de eerste 7 jaar nadat de FTA EU-Vietnam in werking is getreden.

Wanneer producten uit Vietnam worden uitgevoerd op basis van het APS, dan worden de oorsprongsregels van het APS toegepast. Dit geldt ook voor de oorsprongsbewijzen. Voor export uit Vietnam onder het APS is dus een attest van oorsprong in het kader van het REX-systeem verplicht. In de EU kunt u als importeur geen tariefpreferentie onder het APS claimen door gebruik te maken van een oorsprongsbewijs dat onder de FTA EU-Vietnam valt. Omgekeerd geldt hetzelfde.

Welke uitzonderingen zijn er?

Uitzonderingen en bijzonderheden; die zijn er genoeg. Het is vooral belangrijk te weten dat die kunnen bestaan. Onderzoek per product dat u wilt importeren/exporteren goed in welke categorie dit valt en wat de verlagingen en voorwaarden zijn.

Interessante links

Leestips:

  • Op pagina 174 begint “aanhangsel 2-A-1 met de tarieflijst van de EU. Hierin staan de relevante goederencodes met omschrijving en de toegepaste code voor het verlagingsschema.
  • Vanaf pagina 676 begint de lijst met de tarieven bij invoer in Vietnam wat voor onze exporteurs belangrijk is om te weten of en wanneer zij hiermee een betere concurrentiepositie krijgen op de Vietnamese markt.
  • Vanaf pagina 991 staan nog een aantal uitzonderingen genoemd.

Hulp nodig bij uw douanezaken? Laat ons u terugbellen!


Zijn uw transport & logistiek up-to-date?

Doe de gratis check en ontvang een Dopper drinkfles.

Overig nieuws van MOL Logistics:

And the ISO 13485 Award goes to…..

And the ISO 13485 Award goes to…..

Zoals bekend hebben we eind vorig jaar het ISO13485 certificaat behaald. Met het ISO 13485 certificaat zijn we instaat om verdere groei binnen de Healthcare industrie mogelijk te maken. Als MOL Logistics Netherlands zijn we natuurlijk trots op ...
MOL Logistics draagt bij aan de Tilburgse Voedselbank

MOL Logistics draagt bij aan de Tilburgse Voedselbank

De Stichting Tilburgse Voedselbank zet zich in voor huishoudens in Tilburg en omgeving, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen. Afgelopen week bezocht Chris Goeverneur ...