Update Corona-virus in Nederland, Europa en wereldwijd

Als reactie op de uitbraak van het Corona-virus geven we u graag een update van de huidige situatie en de gevolgen voor de transport en logistiek. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Update 13 januari 2021: update maatregelen

Tijdens de persconferentie van onze minister-president is besloten dat de lockdown aangekondigd op 15 december 2020 wordt verlengt tot 9 februari 2021. De voornaamste reden voor het verlengen van de lockdown is het hoge aantal besmettingen in combinatie met de nog altijd hoge druk op de zorg. Voor onze organisatie betekent dit dat er binnen onze kantoren aanvullende maatregelen gelden, voor zowel personeel, leveranciers als bezoekers. Deze maatregelen blijven tot nader bericht geldig binnen onze vestigingen in Tilburg, Hoogvliet en Schiphol. Hieronder leest u een samenvatting van de belangrijkste maatregelen.

Algemene basisregels voor iedereen

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand, schud geen handen en was je handen regelmatig.
 • Vermijd drukke plekken, zowel binnen als buiten.

Blijf thuis in geval van klachten

 • Blijf thuis en laat je testen.
 • Heeft een huisgenoot Corona of heeft hij/zij naast milde Coronaklachten ook koorts of last van benauwdheid – dan blijf je ook thuis.
 • Blijf thuis wanneer je in nauw contact bent geweest met iemand met Corona. Dit betekent dat je in de buurt bent geweest van iemand met Corona (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter).

Thuiswerken

Aan het kabinetsverzoek om ‘thuis te werken tenzij het niet anders kan’ geven wij zoveel mogelijk gehoor. Wij realiseren ons dat thuiswerken voor een aanzienlijk deel van onze medewerkers geen optie is. Voor iedereen die zijn werkzaamheden verricht binnen één van onze vestigingen gelden de mondkapjesplicht, afstand houden en natuurlijk de basisregels.

Interne en externe meetings

 • Voor alle meetings binnen onze MOL Logistics vestigingen geldt een maximum van 2 personen (in totaal) in één ruimte. Hierbij moet altijd de 1,5 meter afstand in acht genomen worden en dient men zich bij verplaatsingen te houden aan de gestelde regels rond het gebruik van mondkapjes. Probeer dergelijke meetings en klantbezoeken tot een minimum te beperken en vervang deze, daar waar mogelijk, door meetings via videobellen.
 • Ook op de buitenterreinen rond onze panden geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen. Ook hierbij moet ten allen tijden de 1,5 meter afstand in acht worden genomen.
 • Zoals eerder gesteld handhaven we de maatregel dat chauffeurs geen toegang hebben tot onze panden anders dan tot de balie bij shipping.
 • Vaste dienstverleners (zoals de schoonmaakservice, douane, pakketdiensten/post en dergelijke) hebben toegang tot onze panden en dragen een mondkapje zoals bovenstaand weergegeven.
 • Voor alle bezoekers geldt een registratieplicht inclusief gezondsheidscheck.
 • Eventuele uitzonderingen op bovenstaande stelregel alleen na uitdrukkelijke toestemming vanuit het MT.

Mondkapjesplicht

Het dragen van een mondkapje is verplicht binnen onze vestigingen in de volgende situaties:

 • Alle warehouse medewerkers dragen een mondkapje tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden en bij verplaatsing van en naar de kantine.
 • Bij alle verplaatsingen binnen onze panden draag je een mondkapje. Het mondkapje mag af zodra je achter je bureau zit of op een andere werk-/vergaderplek zit.
 • Alle chauffeurs die zich melden bij de shipping balie dragen een mondkapje.
 • Alle overige bezoekers (ook vaste leveranciers en klanten) dragen een mondkapje wanneer zij zich verplaatsen binnen onze panden. Dit geldt ook wanneer zij werkzaamheden uitvoeren binnen onze panden die zij niet uitvoeren aan een vaste werkplek.

De mondkapjes worden beschikbaar gesteld door MOL Logistics en zijn beschikbaar via de leidinggevende of via vaste uitgiftepunten binnen onze kantoorruimtes.

Privé:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis, ontvang thuis maximaal 2 personen, kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee.
 • Draag zoveel mogelijk een mondkapje en hanteer de 1.5 meter afstand om besmetting te voorkomen.

MOL Logistics houdt zich nog steeds aan de richtlijnen van het RIVM. Zo houden we transport en logistiek voor onze medewerkers, partners én klanten zo veilig mogelijk.

Uiteraard blijven we u nog steeds van dienst met uw transport en logistiek. Neem contact met ons op indien u vragen heeft.

Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

Update 15 oktober 2020: aanscherping maatregelen

Tijdens de persconferentie van 13 oktober 2020, kondigde het kabinet strengere maatregelen aan voor de komende tijd. Het virus is nog altijd niet onder controle en het aantal besmettingen neemt de laatste tijd helaas sterk toe. Voor onze organisatie betekent dit dat er binnen onze kantoren aanvullende maatregelen gelden, voor zowel personeel, leveranciers als bezoekers. Deze maatregelen blijven tot nader bericht geldig binnen onze vestigingen in Tilburg, Hoogvliet en Schiphol. Hieronder leest u een samenvatting van de belangrijkste maatregelen.

Algemene basisregels voor iedereen

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand, schud geen handen en was je handen regelmatig.
 • Vermijd drukke plekken.

Mondkapjesplicht

Het dragen van een mondkapje wordt verplicht binnen onze vestigingen in de volgende situaties:

 • Alle warehouse medewerkers dragen een mondkapje tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden en bij verplaatsing van en naar de kantine.
 • Bij alle verplaatsingen binnen onze panden draag je een mondkapje. Het mondkapje mag af zodra je achter je bureau zit of op een andere werk-/vergaderplek zit.
 • Alle chauffeurs die zich melden bij de shipping balie dragen een mondkapje.
 • Alle overige bezoekers (ook vaste leveranciers en klanten) dragen een mondkapje wanneer zij zich verplaatsen binnen onze panden. Dit geldt ook wanneer zij werkzaamheden uitvoeren binnen onze panden die zij niet uitvoeren aan een vaste werkplek.

De mondkapjes worden beschikbaar gesteld door MOL Logistics en zijn beschikbaar via leidinggevende of via vaste uitgiftepunten binnen onze kantoorruimtes.

Bij klachten:

 • Blijf thuis en laat je testen.
 • Heeft een van je huisgenoten aanvullend last van benauwd of heeft hij/zij koorts dan moeten alle huisgenoten thuisblijven tot het moment dat vastgesteld is dat de betreffende huisgenoot negatief getest is (lees: geen corona heeft).

Thuiswerken

Aan het kabinetsverzoek om ‘thuis te werken tenzij het niet anders kan’ geven wij zoveel mogelijk gehoor. Wij realiseren ons dat thuiswerken voor een aanzienlijk deel van onze medewerkers geen optie is. Voor iedereen die zijn werkzaamheden verricht binnen één van onze vestigingen geldt de bovenstaand genoemde mondkapjesplicht en natuurlijk de basisregels.

Interne en externe meetings

 • Voor alle meetings binnen onze MOL Logistics vestigingen geldt een maximum van 4 personen (in totaal) in één ruimte. Hierbij moet altijd de 1,5 meter afstand in acht genomen worden en dient men zich bij verplaatsingen te houden aan de gestelde regels rond het gebruik van mondkapjes. Probeer dergelijke meetings en klantbezoeken tot een minimum te beperken en vervang deze, daar waar mogelijk, door meetings via videobellen.
 • Ook op de buitenterreinen rond onze panden geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen. Ook hierbij moet de 1,5 meter afstand in acht worden genomen.
 • We handhaven de maatregel dat chauffeurs geen toegang hebben tot onze panden anders dan tot de balie bij shipping.
 • Vaste dienstverleners (zoals de schoonmaakservice, douane, pakketdiensten/post en dergelijke) hebben toegang tot onze panden en dragen een mondkapje zoals bovenstaand weergegeven.
 • Voor alle bezoekers geldt een registratieplicht inclusief gezondsheidscheck.

Alleen wanneer we ons allemaal houden aan de gestelde normen krijgen we het hopelijk voor elkaar om het Corona virus onder controle te krijgen.

Update 8 juni 2020: versoepelingen maatregelen

Inmiddels merken we dat er in verschillende landen een afname is van het aantal besmettingen. Dat is natuurlijk goed nieuws! De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, worden in vrijwel alle Europese landen afgebouwd. Toch gelden er in heel Europa nog steeds maatregelen om een nieuwe uitbraakgolf te voorkomen. Zo moet u voldoende afstand houden tot anderen en zijn mondkapjes vaak verplicht in het openbaar vervoer en in winkels.

Update 26 maart 2020: bereikbaarheid Italië en Europa

Aangezien de Corona uitbraak in Italië steeds ernstigere vormen aanneemt, kondigde de Italiaanse regering een nieuw pakket aan met zeer strikte maatregelen. Belangrijkste maatregel is om met onmiddellijke ingang ook de productiebedrijven te sluiten (behalve sommige belangrijke en urgente sectoren zoals bijvoorbeeld chemicaliën en medische hulpmiddelen). Vrachtwagens mogen nu nog steeds doorrijden, echter heeft dit besluit invloed op de beschikbaarheid van vrachtwagens voor het laden en lossen. Veel bedrijven hebben namelijk de deuren al gesloten en dat worden er na 25 maart nog veel meer. Italiaanse bedrijven mogen namelijk tot en met deze datum nog goederen ontvangen en verzenden om hun laatste, lopende commerciële bestellingen te vervullen.

De steeds verder aangescherpte maatregelen zorgen helaas voor veel vertragingen en capaciteitsproblemen, niet alleen in Italië maar ook in de rest van Europa. Ook zijn bepaalde bestemmingen lastiger of zelfs niet te bereiken (in sommige gevallen ook niet via dedicated transport) en lopen transittijden steeds verder op. De aanhoudende vermindering van de capaciteit, vertragingen onderweg en andere factoren verhogen helaas ook de kosten van het transport aanzienlijk.

Uiteraard blijven we u, samen met onze partners, zo veel mogelijk ondersteunen bij het vervoeren van uw goederen. We houden u zoveel mogelijk op de hoogte van uw lopende en geplande zendingen, doorlooptijden evenals verwachte kostenstijgingen.

Update 18 maart 2020: logistieke dienstverlening en wegtransport

Via deze weg willen wij u informeren over onze logistieke dienstverlening en aansluitend wegtransport voor alle Europese bestemmingen. U kunt het volledige artikel lezen via onderstaande link.

Update 16 maart 2020: maatregelen MOL Logistics

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. Ook sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Anticiperend hierop, hebben we als MOL Logistics gemeend te komen met onderstaande maatregelen:

 • Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en/of koorts. Mijd sociaal contact.
 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar en zet bureaus minimaal 1,5 meter uit elkaar.
 • Werk zo veel mogelijk thuis (daar waar technisch en praktisch mogelijk) of probeer in overleg werktijden te spreiden. Ook voor ouders met schoolgaande kinderen worden er in overleg passende maatregelen getroffen.
 • De reeds eerder gecommuniceerde maatregelen rond interne en externe meetings blijven onverminderd van kracht:
  • Interne ‘face-to-face’ meetings zijn alleen toegestaan tot maximaal 3 personen (rekening houdende met minimaal 1,5 meter afstand) en alleen indien strikt noodzakelijk. Graag geplande meetings (tot en met 6 april) omzetten naar telefonische meeting of video conferences.
  • Externe meetings met klanten en leveranciers worden omgezet naar telefonische meetings of video conferences. Indien dit niet mogelijk is, worden de geplande meetings uitgesteld tot minimaal na 6 april.
 • Geen toegang meer voor niet-MOL-medewerkers tot al onze panden. Zoals eerder aangegeven geldt dit ook voor alle chauffeurs. Uiteraard vormen vaste dienstverleners (zoals de schoonmaakservice, douane, pakketdiensten/post en dergelijke) hierop een uitzondering. Vermijdt ook hier handen schudden en houdt tijdens dergelijke contactmomenten gepaste afstand (minimaal 1,5 meter).

Door deze preventieve maatregelen hopen wij het risico op verspreiding van het virus te minimaliseren en de continuïteit van onze bedrijfsvoering te kunnen garanderen. Uiteraard nemen we onze verantwoordelijkheid en zetten we onze schouders eronder om onze klanten zo goed als mogelijk te blijven voorzien van de dienstverlening die zij van ons gewend zijn.

Er komen steeds meer berichten over voorzorgsmaatregelen die landen nemen om zichzelf te beschermen en verdere Covid-19-uitbraak te voorkomen. Vanuit verschillende partners ontvangen we berichten over de huidige stand van zaken die Italië, Europa en de rest van de wereld raken.

 • In Polen, Denemarken en Tsjechië blijven de grenzen open voor vrachtverkeer. Dat hebben de drie landen aangekondigd. De maatregel is een gevolg van de uitbraak van het coronavirus.
 • Landen, zelfs als ze niet grenzen aan Italië, stellen verdere beperkingen in voor chauffeurs uit Italië. Dit zal waarschijnlijk zeer binnenkort worden uitgebreid naar chauffeurs uit elk land.
 • Sommige vervoerders schorten activiteiten op om de gezondheid van hun chauffeurs te beschermen. In combinatie met de angst die sommige chauffeurs hebben om te blijven rijden, de vele gezondheidscontroles en wachttijden bij het laden en lossen, zorgt dit voor een aanzienlijke vermindering van de beschikbaarheid van voertuigen die nodig zijn om alle verzoeken af te handelen.
 • Voor luchtvracht zien we een voortdurende, verslechterende capaciteitsvermindering. Na verschillende immigratie embargo’s annuleren luchtvaartmaatschappijen passagiersverbindingen en daarom wordt een groot deel van de buikcapaciteit niet meer beschikbaar. Dat heeft gevolgen voor het binnenkomen/verlaten van of doorreizen in China, de VS, India, Korea, Japan enzovoorts. Het verlies aan buikcapaciteit kan niet volledig worden gecompenseerd door inzet van volle vrachtvliegtuigen. Samenvattend: op de meeste lanes (China – Europa en vv, China – VS en vv, Europa – VS en vv, Intra APAC) ervaren we een aanzienlijk verschil tussen vraag en beschikbare capaciteit. Als gevolg hiervan verwachten we helaas enorme prijsverhogingen.
 • In zeevracht is er vooral een tekort aan ruimte en equipment (containers) door ontbrekende binnenkomende afvaarten. In Azië komt de productie weer langzaam op gang, al loopt het herstel nog steeds vertraging op door de achterstand die moet worden ingelopen.
 • Bovenstaande maatregelen zorgen helaas voor veel vertragingen en capaciteitsproblemen. Ook zijn bepaalde bestemmingen lastiger of niet te bereiken (in sommige gevallen ook niet via dedicated transport) en kunnen transittijden helaas niet meer gegarandeerd worden. Wel kunnen we, samen met onze partners, alternatieven voor vervoer vanuit Azië bieden, bijvoorbeeld via het spoor.
 • TLN (Transport en Logistiek Nederland) heeft een liveblog over alle updates: https://www.tln.nl/nieuws/liveblog-coronavirus/

Uiteraard houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van uw lopende en komende zendingen.

We hopen op uw begrip. Voor vragen over bovenstaande maatregelen kunt u contact opnemen met een van onze MT leden.

Handige overzichten met updates over het Corona virus:

Hoe zit het met uw zendingen van en naar China, Italië, Europa en in andere getroffen gebieden?

Op dit moment past een groot deel van de lucht-, oceaan, weg- en spoorvervoerders hun dienstregelingen aan. Ook binnen Europa verwachten we behoorlijke aanpassingen in transportdiensten. Dit kan leiden tot vertragingen, annuleringen en een verminderde capaciteit, waardoor er hoogstwaarschijnlijk tariefsverhogingen volgen.

We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Onze zee-, lucht- en wegtransport teams geven u meer gedetailleerde updates met betrekking tot uw huidige en aankomende zendingen.

Voor nu volgt MOL Logistics de situatie nauwlettend en geeft u tijdig updates. Als u vragen heeft over deze situatie, neem dan contact op met onze teams:

LuchtvrachtZeevrachtWegtransport & Rail
Branch ManagerRichard Boogaard
r.boogaard@mol-logistics.nl
+31204059881
+31651242700
Saskia Slotboom
s.slotboom@mol-logistics.nl
+31102996225
+31622300670
Harold van Vugt
h.vugt@mol-logistics.nl
+31135373323
+3165374 8734
Customer Servicesalesair@mol-logistics.nlsalessea@mol-logistics.nlsalesroad@mol-logistics.nl

Eerdere berichtgeving

Recente update (4 maart 2020)

Momenteel reizen de mensen in China weer terug naar de werksteden. Productie van de fabrieken komt weer langzaam op gang en transporten voor uitlevering in China gaan ook weer meer plaatsvinden. Het Wuhan gebied is nog steeds afgesloten en daar zijn de fabrieken nog steeds dicht. Transporten naar / van Wuhan regio worden dan ook niet uitgevoerd. Rederijen zijn weer volledig open buiten Wuhan. De afvaarten vanuit China worden bemoeilijkt door de blank sailings en het hoge aantal TEU dat op de terminals staat. Ook de export vanuit Rotterdam heeft last van blank sailing op bepaalde gebieden. Het tekort aan equipment blijft vooralsnog een uitdaging en hierdoor berekenen sommige rederijen toeslagen.

MOL Logistics neemt passende maatregelen om het risico tot besmetting zoveel mogelijk te beperken. Lees hier de memo

Update van 24 februari 2020

Inmiddels treft het Coronavirus ook Europa. Zo is in de afgelopen dagen het aantal besmettingen in Noord-Italië sterk toegenomen. Tussen Nederland en het getroffen gebied bestaan nauwe banden en reizen veel mensen op en neer. De Italiaanse overheid heeft al enkele gebieden* uit voorzorgsmaatregel in quarantaine geplaatst. Hierdoor worden leveringen per wegtransport, spoor en short-sea in deze gebieden bemoeilijkt.

De Europese Commissie geeft aan geen overhaaste maatregelen te nemen tegen het Coronavirus. Ze pleiten voor een proportionele en gecoördineerde aanpak met een gezamenlijke aanpak van de EU-lidstaten.

* Deze Italiaanse gebieden zijn:

26821 Bertonico26823 Castiglione d’Adda26827 Terranova dei Passerini
26841 Casalpusterlengo26844 Castelgerundo26845 Codogno
26847 Maleo26848 San Fiorano26861 Fombio
26867 Somaglia35030 Vo Euganeo

Update van 21 februari 2020

De verspreiding van het coronavirus geeft veel annuleringen en vertragingen bij het transport van goederen, zowel bij lucht- als zeevracht. Zo zijn veel luchtvrachtoperaties gestaakt. Daarbij gaat het om zowel passagiersvluchten als vrachtvluchten. Ook hebben de grote Chinese zeehavens te maken met zware congestie. Ondernemersvereniging Evofenedex schreef er een uitgebreid artikel over. Hieronder vindt u een puntsgewijze samenvatting van het artikel. Lees hier het volledige Evofenedex artikel

Luchtverkeer ondervindt last van te weinig grondpersoneel, waardoor goede afhandeling van de goederen vertraging oploopt. De verwachting is dat dit de komende weken weer op peil komt, waarna er weer vrachtvluchten gaan vliegen.

Er blijft voorlopig nog een tekort aan luchtvrachtcapaciteit vanwege de annuleringen van passagiersvluchten, waardoor er ook geen goederen met deze vluchten meekunnen.

De grote zeehavens Shanghai, Ningbo en Xingang hebben te maken met zware congestie. Hong Kong functioneert nog wel, al is de grens tussen Hong Kong en het vasteland van China gesloten. Ook hier is sprake van een enorme achterstand die zal moeten worden verwerkt, voordat alle operaties weer op normale wijze verlopen.

Ook het lokale transport loopt vertraging op. Een deel van de chauffeurs zit nog thuis vanwege quarantainemaatregelen en het verstrekken van vergunningen loopt door de situatie niet soepel.

Zijn uw transport & logistiek up-to-date?

Doe de gratis check en ontvang een Dopper drinkfles.

Overig nieuws van MOL Logistics:

And the Award goes to…..

And the Award goes to…..

Zoals bekend hebben we eind vorig jaar het ISO13485 certificaat behaald. Met het ISO 13485 certificaat zijn we instaat om verdere groei binnen de Healthcare industrie mogelijk te maken. Als MOL Logistics Netherlands zijn we natuurlijk trots op dit resultaat. Vanuit...

MOL Logistics draagt bij aan de Tilburgse Voedselbank

MOL Logistics draagt bij aan de Tilburgse Voedselbank

De Stichting Tilburgse Voedselbank zet zich in voor huishoudens in Tilburg en omgeving, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen. Afgelopen week bezocht Chris Goeverneur (General Manager Sales bij...

MOL Logistics behaalt ISO 13485 certificering

MOL Logistics behaalt ISO 13485 certificering

Vol trots kunnen we melden dat 2021 voor MOL Logistics uitstekend is begonnen. We hebben namelijk het ISO 13485 certificaat behaald! Deze internationale norm voor medische hulpmiddelen past helemaal binnen onze logistieke dienstverlening. Gecertificeerde fabrikanten,...

MOL Logistics steunt Stichting Hulp Hongarije en Oekraïne (SHHO)

MOL Logistics steunt Stichting Hulp Hongarije en Oekraïne (SHHO)

Via ons wegtransport netwerk helpen we onze klanten met zendingen van en naar Oost-Europa.  Door middel van groepage, volle vrachten óf met spoedtransport kunnen we deze regio goed bereiken. Echter hebben niet alle inwoners van dit gebied voldoende middelen om rond te...

Spoedtransport en toch milieubewust?

Spoedtransport en toch milieubewust?

U herkent het vast wel: een klant in Spanje die met spoed twee pallets met uw producten nodig heeft. Of reserveonderdelen die per direct naar Oost-Europa moeten. Bij MOL Logistics helpen wij u graag én vakkundig met al uw vragen over spoedtransporten. En we houden het betaalbaar met ‘one-way’ prijzen.

Alles over Brexit: hoe gaat het verder met uw UK business?

Alles over Brexit: hoe gaat het verder met uw UK business?

Sinds 31 januari 2020 is de
Brexit een feit. Per 1 januari
2021 gelden er definitief
nieuwe regels. Een gedeelte
van bedrijven die zaken doet
met het Verenigd Koninkrijk
blijkt goed op de hoogte
van de ontwikkelingen.
Niet alle bedrijven treffen
echter de benodigde
voorzorgsmaatregelen. Dit kan
vergaande gevolgen hebben.