Privacyverklaring MOL Logistics (Netherlands) BV

MOL Logistics (Netherlands) BV hanteert een strikt privacy beleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit Privacy Statement geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.

Onze contactgegevens

Website:          https://www.mol-logistics.nl
Adres:             Siriusstraat 45, 5015 BT Tilburg

De Functionaris Gegevensbescherming van MOL Logistics (Netherlands) BV is te bereiken via info@mol-logistics.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MOL Logistics (Netherlands) BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Locatie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mol-logistics.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom we gegevens nodig hebben

MOL Logistics (Netherlands) BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U te informeren over nieuwe producten en diensten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • U te informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen transport en logistiek
 • U te kunnen benaderen voor marktonderzoek
 • Het registreren van bezoekers voor evenementen
 • Om goederen en diensten bij u af te (laten) leveren
 • MOL Logistics (Netherlands) BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

MOL Logistics (Netherlands) BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MOL Logistics (Netherlands) BV) tussen zit.

MOL Logistics (Netherlands) BV gebruikt op haar website de volgende computerprogramma’s, -diensten of -systemen:

 • MailChimp
 • Leadforensics
 • MarketingGenius
 • WordPress
 • Google Analytics

Hoe lang we gegevens bewaren

MOL Logistics (Netherlands) BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

MOL Logistics (Netherlands) BV verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van uw websitebezoek (cookies)

MOL Logistics (Netherlands) BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MOL Logistics (Netherlands) BV gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, voor ons goed te onderhouden is en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mol-logistics.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. In de e-mail nieuwsbrief en/of andere digitale mailings staat een link waarmee u zich kunt afmelden voor de e-mail communicatie vanuit MOL Logistics (Netherlands) BV.

MOL Logistics (Netherlands) BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

MOL Logistics (Netherlands) BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mol-logistics.nl. Uw gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Wijzigen van dit privacy beleid

MOL Logistics houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 22 maart 2018 (versie 2018.01).

Zijn uw transport & logistiek up-to-date?

Doe de gratis check en ontvang een Dopper drinkfles.

Overig nieuws van MOL Logistics:

Helpt u mee de uitstoot van CO² te beperken?

Helpt u mee de uitstoot van CO² te beperken?

Afgelopen maand heeft MOL Logistics (Netherlands) B.V. een overeenkomst getekend met Air France KLM Martinair Cargo voor het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof tijdens vrachtvluchten. Als expediteur willen we ook onze internationale partners de kans geven om mee te doen met het SAF-programma voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen in dit verband.

And the ISO 13485 Award goes to…..

And the ISO 13485 Award goes to…..

Zoals bekend hebben we eind vorig jaar het ISO13485 certificaat behaald. Met het ISO 13485 certificaat zijn we instaat om verdere groei binnen de Healthcare industrie mogelijk te maken. Als MOL Logistics Netherlands zijn we natuurlijk trots op dit resultaat. Vanuit...

MOL Logistics draagt bij aan de Tilburgse Voedselbank

MOL Logistics draagt bij aan de Tilburgse Voedselbank

De Stichting Tilburgse Voedselbank zet zich in voor huishoudens in Tilburg en omgeving, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen. Afgelopen week bezocht Chris Goeverneur (General Manager Sales bij...

MOL Logistics behaalt ISO 13485 certificering

MOL Logistics behaalt ISO 13485 certificering

Vol trots kunnen we melden dat 2021 voor MOL Logistics uitstekend is begonnen. We hebben namelijk het ISO 13485 certificaat behaald! Deze internationale norm voor medische hulpmiddelen past helemaal binnen onze logistieke dienstverlening. Gecertificeerde fabrikanten,...