Werken bij MOL Logistics: MOL Logistics Vitaal naar de Toekomst

Binnen MOL Logistics vinden we het belangrijk dat onze collega’s gezond en met veel plezier aan het werk zijn én blijven. In dit kader startte ons bedrijf in november 2019 met het project ‘MOL Vitaal naar de Toekomst’. Met steun vanuit het Europees Sociaal Fonds hebben we dit project kunnen realiseren! We praten hierover bij met Madelon van Beek, HR Adviseur.

Madelon, wat kun je ons vertellen over het doel van ‘Vitaal naar de Toekomst’?

Als onderdeel van onze missie streven wij er naar dat onze medewerkers zich veilig voelen en zich vrij kunnen bewegen binnen een positieve werkomgeving. Als MOL hebben wij ook te maken met maatschappelijke ontwikkelingen, zo vergrijst de bevolking, worden medewerkers ouder en moeten mensen langer doorwerken. Dit alles vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen van ons als werkgever, maar zeker ook van onze medewerkers. Medewerkers moeten duurzaam inzetbaar zijn. In het kader van duurzame inzetbaarheid willen wij de vitaliteit van onze medewerkers bewaken en bevorderen. We willen vroegtijdig gezondheidsrisico’s herkennen die te maken hebben met het werk, maar ook met algemene gezondheidsrisico’s die samen hangen met de leefstijl van onze medewerkers. De vitale medewerker werkt namelijk met meer plezier, is gezonder, is productiever en verzuimt minder. Het is belangrijk dat medewerkers zich bewust worden van de grote rol die zij zelf spelen in vitaliteit, leefstijl en het duurzaam inzetbaar zijn. Zij moeten zelf aan het roer gaan staan. Natuurlijk met de juiste ondersteuning vanuit MOL.

Waarom is dit project zo belangrijk voor MOL Logistics?

We willen er voor zorgen dat iedereen een zo gezond mogelijke werkplek heeft en daar ook zo lang mogelijk van kan genieten. Iedere medewerker dient zich bewust te zijn van de bijdrage die hij of zij zelf kan leveren aan een stukje duurzame inzetbaarheid. Dit is een belangrijk aandachtspunt geweest gedurende ons project. We hopen dat dit de flexibele inzetbaarheid van onze medewerkers ook ten goede komt nu en naar de toekomst.

Welke stappen heeft ons bedrijf het afgelopen jaar gezet?

We zijn in november 2019 gestart met het uitvoeren van een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) voor iedere medewerker. In navolging daarop zijn er diverse trainingen en workshops georganiseerd. Deze richtten zich bijvoorbeeld op hoe je dient te bukken en tillen als je in het warehouse werkzaam bent, maar ook op hoe je je werkplek op kantoor zo gezond mogelijk kunt inrichten (denk hierbij aan de manier waarop je zitten en staan kunt afwisselen, hoe je je scherm en stoel goed kunt afstellen, etc.). We hebben hierbij ondersteuning gekregen van een aantal BIG-geregistreerde adviseurs van onze Arbodienst.

Welke rol speelden deze adviseurs in het project?

Naast het opzetten en uitvoeren van de PMO’s, hebben zij de trainingen en workshops georganiseerd. Vanuit hun expertise hebben zij onze medewerkers geïnformeerd over duurzame inzetbaarheid. Hierbij kregen medewerkers zowel in teamverband als op individueel niveau ondersteuning. Diverse tips en richtlijnen werden besproken.

 

Hoe ziet een PMO eruit?

De PMO bestaat uit een schriftelijke vragenlijst op een online portal. Op basis van de vragen ontvangt iedere medewerker een persoonlijk rapport, en naar aanleiding van dit rapport kan een medewerker een adviesgesprek aanvragen met de adviseur waar men doelen kan vaststellen en verdere begeleiding kan zoeken. De medewerker krijgt ook een persoonlijk dashboard. De data worden door de externe adviseur verzameld en geanalyseerd en weergegeven in een groepsrapportage voor MOL.

Een PMO helpt ons vroegtijdig mogelijke gezondheidsschade op te sporen bij medewerkers en dat helpt weer gezondheidsrisico’s te herkennen. Hierna kunnen we direct schakelen en maatregelen treffen om het risico rond uitval in de toekomst zoveel mogelijk te beperken.

 

Welke aandachtspunten kwamen er uit de werkplekonderzoeken?

We hebben ons laten adviseren op een vijftal gebieden: werktaken, werktijden, werkwijze, werkdruk en werkplek. De voornaamste bevindingen zijn: meer afwisseling toevoegen in werkzaamheden voor kantoorpersoneel en momenten nemen om vaker in beweging te komen en hierbij beeldschermtijd te beperken. Tevens hebben we voor een aantal collega’s aanpassingen verricht met behulp van ergonomische tools zoals een aangepaste muis, bureaustoel of documenthouders. In het kader van de werkdruk blijven wij zo goed mogelijk periodiek in gesprek met onze medewerkers, in de hoop dat we een oplopende werkdruk kunnen beperken.

Welke stappen gaan we nog zetten als bedrijf?

We blijven ons inzetten voor de missie die we eerder tijdens dit interview besproken hebben. Daarnaast is de vraag ‘waar sta je over 5 jaar?’ Voor medewerkers een belangrijke pijler tijdens functioneringsgesprekken. Dit geldt overigens ook voor Arbo-gerelateerde onderwerpen. Dit blijven punten die we steeds weer bespreekbaar maken en helpen ons verder te ontwikkelen binnen MOL.

Wat kunnen medewerkers verder nog meer doen om vitaal te blijven?

Het is mooi om te zien dat medewerkers steeds meer zelf de verantwoordelijkheid nemen over hun eigen vitale werkplek. Dit zet een beweging in gang die aanstekelijk werkt en nieuwsgierigheid wekt bij directe collega’s. Een enkeling wil zich nog wel eens bezwaard voelen, maar dat hoeft dus écht niet. We zijn er juist trots op als een medewerker bevindingen met ons deelt, want alleen dan kunnen we hier gericht actie op ondernemen. Samen blijven we kijken naar de mogelijkheden.

Wat wil je sollicitanten en nieuwe collega’s als extra tip meegeven?

We zien graag dat sollicitanten en nieuwe collega’s eerlijk zijn over hun wensen ten aanzien van een gezonde werkplek. Maak je wensen of ideeën bespreekbaar, voel je niet bezwaard en samen kijken we vervolgens naar de mogelijkheden die wij (kunnen) bieden.

Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst!

 

Vacatures bij MOL Logistics:

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.