Havens in Oost-China ondervinden hinder van weersomstandigheden

Graag geven we u een korte update over de huidige uitdagingen in Oost-Chinese havens. Het mistige weer heeft een behoorlijke impact op de vrachtstromen en de planning van schepen vanuit Azië naar Europa.

Wat is er aan de hand?

Op dit moment hebben de havens in het oostelijk deel van China last van behoorlijk ongunstige weersomstandigheden. Deze worden veroorzaakt door wisseling van de seizoenen. Het gevolg: mist die slecht zicht op de havenoperaties veroorzaakt.

Wat veroorzaakt deze weersomstandigheden?

Wanneer warme lucht uit het zuiden naar het noorden beweegt en daar het koudefront ontmoet, ontstaat mistig weer. Met name in Oost- en Noord-China veroorzaakt de mist behoorlijk wat oponthoud.

Wat voor invloed heeft het op de scheepvaart?

De mist heeft invloed op de hele scheepvaartsector in het gebied. Vooral de havens van Dalian (CNDAI), Ningbo (CNNPO), Shanghai (CNSGHCT) en Qingdao (CNTSTQQ) ondervinden last. De mist kan leiden tot vertraagde beschikbaarheid van de lading op de plaats van bestemming. Afhankelijk van de specifieke haven en terminal kan er vertraging ontstaan die inmiddels is opgelopen tot zo’n 4 dagen. Deze vertragingen worden nog extra versterkt doordat er meer schepen in een korter tijdsbestek en op minder terminals terecht kunnen.

Wat zijn de vooruitzichten?

De weersvoorspelling geven nog steeds mistig weer aan voor Ningbo en Shanghai. Gelukkig geven de vooruitzichten wel opklaringen aan. De weersomstandigheden verbeteren geleidelijk aan in de andere havens. Helaas heeft de mist dus al voor behoorlijk wat oponthoud (congestie) gezorgd. Inmiddels neemt de wachttijd langzaam af. Deze bedraagt ​​momenteel 2-3 dagen in Ningbo en 2,5-3 dagen in Shanghai. Naar verwachting nemen deze de komende dagen nog verder af.

Wat wordt eraan gedaan?

In samenwerking met verschillende rederijen en terminals proberen we de wachttijden en het oponthoud zoveel mogelijk te verminderen of te vermijden. Bijvoorbeeld door het inzetten van alternatieve opties. Onze collega’s houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Zeker als uw vracht last mocht ondervinden van de opstoppingen in de Chinese havens.

Heeft u vragen?

Neem contact op met uw Customer Service team voor vragen of opmerkingen.