Nieuw handelsakkoord EU en Mexico

De EU en Mexico bereikten een principeakkoord over een nieuw handelsverdrag. De Europese Commissie liet weten dat voor vrijwel alle producten geen invoerrechten meer zullen gelden en dat de procedures bij de douane eenvoudiger worden.

Het betreft hier geen nieuw handelsakkoord, het gaat om een vernieuwing van een handelsakkoord uit 2000. Onder meer de Europese landbouw, machine-industrie en ondernemingen die materiaal voor de transportsector maken, profiteren volgens Brussel van het nieuwe akkoord.

“De overeenkomst van vandaag is ook een sterk signaal in de richting van andere partners dat het mogelijk is bestaande handelsrelaties te vernieuwen als de beide partners geloven in de waarden van openheid en vrije eerlijke handel”, vertelt Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Handel.

In 2017 besloeg de totale goederenhandel tussen de EU en Mexico zo’n 62 miljard Euro. Daarvan bestaat ruim 60% (38 miljard Euro) uit export. Voor de werkgelegenheid betekent de handel met het Latijns-Amerikaanse land een link met zo’n 400.000 banen verspreid over de hele Europese Unie. Door het vernieuwde handelsakkoord verwacht Brussel een stijging hierin. Goed nieuws dus!

We noemen hieronder enkele belangrijke punten uit het vernieuwde akkoord:

N

Minder invoerrechten

N

Vergemakkelijken van douaneprocedures

N

Minder formaliteiten voor handel in industriële producten

N

Bestrijden van fraude en promoten duurzaamheid en fair trade

N

EU-landen kunnen meedingen naar openbare Mexicaanse aanbestedingen

Denk eraan dat voor de toepassing van het preferentieel tarief inzake het goederenverkeer met Mexico een certificaat EUR1 dient te worden afgegeven in het land van verzending. Dit certificaat dient om de oorsprong aan te tonen bij de aangifte ten invoer op bestemming. Voor regelmatige exporteurs naar Mexico bestaat de mogelijkheid om een Vergunning Toegelaten Exporteur aan te vragen bij de Nederlandse Douane. Bedrijven die in het bezit zijn van een dergelijke vergunning kunnen volstaan met een oorsprongsverklaring met het vergunning nummer op de handelsfactuur behorende bij de zending en hoeven niet telkens opnieuw een EUR1 certificaat op te (laten) maken.

Verder is het om verrassingen te voorkomen belangrijk om altijd te controleren of bepaalde producten niet zijn uitgesloten van de regeling. Zowel bij het controleren of een product onder de regeling valt als bij de afgifte van een certificaat kunnen wij u verder adviseren.

Wilt u weten welke gevolgen het akkoord heeft voor uw transport met Mexico?

Bron: Nieuwsblad Transport / ANP