Handelsakkoord tussen de EU en Japan viert tweede verjaardag door banden verder aan te halen

douanezaken
15 feb, 2021

Op 1 februari 2021 is het twee jaar geleden dat de EPO (economische partnerschapsovereenkomst) tussen de EU en Japan in werking trad. Het bij de overeenkomst ingestelde Gemengd Comité viert deze verjaardag door in de overeenkomst belangrijke verbeteringen aan te brengen. Aan beide zijden beschermt de overeenkomst 28 extra geografische aanduidingen (GA’s) en wordt de handel in wijn en voertuigen nog gemakkelijker dan voorheen.

Uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis:

“De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan is een van onze belangrijkste overeenkomsten. De EU en Japan zijn samen goed voor een kwart van het mondiale bbp en in onze bilaterale handel gaat jaarlijks zo’n 170 miljard euro om. Deze overeenkomst heeft de handel gemakkelijker en goedkoper gemaakt voor zowel Europese als Japanse producenten; zowel landbouwers als fabrikanten kregen een duwtje in de rug. Onze sterke samenwerking werpt nu nog meer vruchten af, met 28 bijkomende traditionele kwaliteitsproducten uit de agrovoedingssector die nu tegen imitatie beschermd worden. Wij faciliteren ook de handel in wijn en auto’s, twee belangrijke sectoren. Dit is zeer welkom, aangezien wij werken aan het herstel van de economische groei na de COVID-19-pandemie. De betrekkingen tussen de EU en Japan gaan echter verder dan de bilaterale handel. Wij staan beide voor op regels gebaseerde, open wereldhandel en een sterke Wereldhandelsorganisatie”.

Commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski geeft aan:

“Deze overeenkomst is een goed voorbeeld van handel die beide partijen ten goede komt dankzij wederzijds vertrouwen en nauwe samenwerking, met name voor de agrovoedingssector. Ik dank Japan voor een voortdurende constructieve en vruchtbare dialoog. Dit akkoord is zeer positief voor de Japanse en Europese landbouwers en zal dit ook blijven. Slechts twee jaar sinds de inwerkingtreding van de overeenkomst worden aan beide zijden nog eens 28 geografische aanduidingen beschermd op onze respectieve markten. Deze producten hebben een echte toegevoegde waarde, die authenticiteit en kwaliteit weerspiegelt en onze landbouwers verder beloont. Bovendien zullen onze Europese wijnproducenten dankzij de recente Japanse vergunning voor wijnproductie nu van grotere exportmogelijkheden kunnen profiteren. Vergeet niet — goed voedsel betekent goed zakendoen!”

Een aantal belangrijke zaken waarop het Gemengd Comité wijst:

  • De lijst van beschermde geografische aanduidingen (GA’s) uit EU-landen en Japan bevat 28 GA’s extra voor elke partij. Dit is een belangrijke ontwikkeling, aangezien het de snelste uitbreiding is van een lijst van GA’s in het kader van een vrijhandelsovereenkomst tot nog toe. Deze lijst wordt voor beide partijen verder uitgebreid met 55 GA’s. Sommige geografische aanduidingen uit EU-landen zijn Cassis de Dijon, olijfolie van Kalamata en wijn van Cariñena.
  • Het wordt gemakkelijker om voertuigen naar de andere partij uit te voeren. Beide partijen zijn overeengekomen de lijst van veiligheidseisen waarvoor geen dubbele goedkeuring vereist is, uit te breiden. Als de EU bijvoorbeeld certificeert dat een vanuit de EU naar Japan uitgevoerde auto aan bepaalde veiligheidseisen voldoet, controleert Japan niet langer of aan die eisen wordt voldaan, en omgekeerd. Dit omvat belangrijke nieuwe en groene technologieën, zoals hybride en waterstofvoertuigen.
  • Japan heeft onlangs zijn wijnnormen dichter bij die van de EU gebracht in overeenstemming met de overeenkomst en heeft op zijn grondgebied verschillende oenologische (wijnbouwtechnische red.) procedés van de EU toegestaan. Daardoor kan meer wijn uit de EU de Japanse markt bereiken.
  • De procedures voor het aanvragen en verkrijgen van tariefpreferenties zijn aanzienlijk vereenvoudigd. Dit maakt het voor EU-bedrijven gemakkelijker om naar Japan te exporteren. Vereenvoudiging van de procedures is met name belangrijk voor kleine bedrijven, die vaak niet over de nodige middelen beschikken om ingewikkelde regels te onderzoeken en er gebruik van te maken.

Dit artikel is bijna volledig integraal overgenomen van de Europese Unie website (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_313).

Hulp nodig bij uw douanezaken? Laat ons u terugbellen!


Zijn uw transport & logistiek up-to-date?

Doe de gratis check en ontvang een Dopper drinkfles.

Overig nieuws van MOL Logistics:

And the ISO 13485 Award goes to…..

And the ISO 13485 Award goes to…..

Zoals bekend hebben we eind vorig jaar het ISO13485 certificaat behaald. Met het ISO 13485 certificaat zijn we instaat om verdere groei binnen de Healthcare industrie mogelijk te maken. Als MOL Logistics Netherlands zijn we natuurlijk trots op ...
MOL Logistics draagt bij aan de Tilburgse Voedselbank

MOL Logistics draagt bij aan de Tilburgse Voedselbank

De Stichting Tilburgse Voedselbank zet zich in voor huishoudens in Tilburg en omgeving, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen. Afgelopen week bezocht Chris Goeverneur ...