Privacyverklaring MOL Logistics (Netherlands) BV

MOL Logistics (Netherlands) BV hanteert een strikt privacy beleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit Privacy Statement geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.

Onze contactgegevens

Website:          https://mol-logistics.nl
Adres:             Siriusstraat 45, 5015 BT Tilburg

De Functionaris Gegevensbescherming van MOL Logistics (Netherlands) BV is te bereiken via info@mol-logistics.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MOL Logistics (Netherlands) BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Locatie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mol-logistics.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom we gegevens nodig hebben

MOL Logistics (Netherlands) BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U te informeren over nieuwe producten en diensten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • U te informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen transport en logistiek
 • U te kunnen benaderen voor marktonderzoek
 • Het registreren van bezoekers voor evenementen
 • Om goederen en diensten bij u af te (laten) leveren
 • MOL Logistics (Netherlands) BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

MOL Logistics (Netherlands) BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MOL Logistics (Netherlands) BV) tussen zit.

MOL Logistics (Netherlands) BV gebruikt op haar website de volgende computerprogramma’s, -diensten of -systemen:

 • MailChimp
 • Leadforensics
 • MarketingGenius
 • WordPress
 • Google Analytics

Hoe lang we gegevens bewaren

MOL Logistics (Netherlands) BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

MOL Logistics (Netherlands) BV verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van uw websitebezoek (cookies)

MOL Logistics (Netherlands) BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MOL Logistics (Netherlands) BV gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, voor ons goed te onderhouden is en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mol-logistics.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. In de e-mail nieuwsbrief en/of andere digitale mailings staat een link waarmee u zich kunt afmelden voor de e-mail communicatie vanuit MOL Logistics (Netherlands) BV.

MOL Logistics (Netherlands) BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

MOL Logistics (Netherlands) BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mol-logistics.nl. Uw gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Wijzigen van dit privacy beleid

MOL Logistics houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 22 maart 2018 (versie 2018.01).

Are your transport and logistics up-to-date?

Do our free check and receive a Dopper drinking bottle.

This may also interest you

Update Corona virus China and Europe

Update Corona virus China and Europe

In response to the outbreak of the Corona virus, we would like to give you an update on the current situation and the consequences for transport and logistics. On this page, we will keep you informed of developments!

Cheers to 100 years - a retrospect

Cheers to 100 years - a retrospect

It was great to celebrate the 100th anniversary of MOL Logistics together with you. Together we look back on a memorable get-together at the Iron Man in Vught.

Cheers to 100 years!

Cheers to 100 years!

Our customers and relations already know it: since 1919, our company has been making progress. That means that we will be 100 years old in 2019, and that is a good reason for a party!

Brexit update: where do we stand now?

Brexit update: where do we stand now?

For companies that do business with the UK, a number of changes will probably occur on 29 March 2019. So close to the deadline and it is still unclear whether we are dealing with a ‘hard’ Brexit where the UK will immediately leave the customs union or that there will be another variant. As a best preparation we now start with that hard Brexit; then it can only be better.

Update Economic Partnership Agreement (EPA) Europa Japan

Update Economic Partnership Agreement (EPA) Europa Japan

After a long period of uncertainty it is now clear that the Economic Partnership Agreement (EPA) Europe Japan will enter into force on February 1, 2019. The full agreement consists out of over 900 pages. Although everything is equally important there are still some things worth mentioning.

KVO certification received by Vitaal Loven

KVO certification received by Vitaal Loven

The organization Vitaal Loven has 250 members from the business park Loven in Tilburg. MOL Logistics is one of these members. This organization takes care of the ins and outs of the industry area concerning security and accessibility of the public transport.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing to our cookies policy, you are accepting the use of cookies.