Volumegewicht berekenen.

Niet alleen het gewicht, ook de ruimte die een zending inneemt vormt een belangrijk onderdeel bij het bepalen van de verzendkosten. U kunt zich voorstellen dat in een vliegtuig minder ruimte beschikbaar is dan in een containerschip. Daarom houden we bij het berekenen van de prijs van uw zending rekening met het zogenaamde volumegewicht en het ‘betalend’ gewicht. Het ‘betalend gewicht’ is ontstaan als omrekenfactor om het onderscheid tussen volume en gewicht te overbruggen.

Het verschil tussen veren en lood

U kunt zich voorstellen dat 1.000 kilo veren een groter volume heeft dan 1000 kilo lood. Om dit verschil toch gelijk te kunnen belasten, heeft men binnen het transport bepaalde omrekenfactoren afgesproken.

Welk gewicht bepaalt de kosten?
Voor iedere zending berekenen we het volumegewicht en vergelijken dit met het werkelijke gewicht in kilo’s. Deze berekening maken we aan de hand van een goedgekeurde formule. Bij luchtvracht staat 1 cbm (kubieke meter) gelijk aan 167 kg. Bij zeevracht (LCL) houdt men rekening dat 1 cbm overeenkomt met maximaal 1000 kilo, terwijl bij wegvervoer 1 cbm overeenkomt met 333 kilo. Het hoogste gewicht (volume of feitelijk) wordt belast.

N

Bij luchtvracht geldt: 1 cbm = 167 kilo (volumeratio is 1:6)

N

Bij wegvervoer geldt: 1 cbm = 333 kilo (volumeratio is 1:3)

N

Bij zeevracht geldt: 1 cbm = 1.000 kilo (volumeratio is 1:1)

De uiteindelijke verzendkosten berekenen we op basis van het hoogste van de twee ‘gewichten’: dit is het ‘belastbaar gewicht’. Als goederen ‘teveel’ ruimte in beslag nemen (bijvoorbeeld bij grote, volumineuze producten), rekenen we daarom in de meeste gevallen met het volumegewicht.

Hoe berekent u het volumegewicht?

Voor de berekening van het volumegewicht bepaalt u eerst het volume: lengte x breedte x hoogte (in centimeters). Daarna deelt u dit getal door een van de volgende factoren:

N

Luchtvracht: 6.000

N

Wegtransport: 3.000

N

Zeetransport: 1.000

Hoe zit het dan met laadmeters in het wegtransport?

Bij het wegtransport rekenen we vaak met laadmeters. 1 laadmeter staat gelijk aan 1 strekkende meter laadruimte in de vrachtwagen. Vaak wordt dit als rekeneenheid gebruikt voor goederen die niet gestapeld kunnen worden of waarop u niet kunt stapelen. Hierdoor compenseert de trucker als het ware de verloren ruimte. Meestal komt 1 laadmeter overeen met 1.750 kilo. Bij het gebruik van pallets kunt u ook omrekenen naar laadmeters: 1 europallet (80×120 cm) is 0,4 laadmeter en 1 blokpallet (100×120 cm) is 0,5 laadmeter.

Wat bedoelt men met maat/wicht bij de zeevracht?

Bij zeevracht kunt u kiezen voor een volle container, maar ook voor een zogenaamde LCL zending. Dan laden we meerdere LCL zendingen van verschillende eigenaren in 1 container. In dit geval betaalt u voor de benutte ruimte in de container. Hierbij rekenen we met de Maat/Wicht (M/W) methode: per kubieke meter (‘maat’) of per ton (‘wicht’). Eigenlijk dus hetzelfde als het belastbaar gewicht, maar met een andere benaming.

Zijn uw transport & logistiek up-to-date?

Doe de gratis check en ontvang een Dopper drinkfles.