Incoterms.

Incoterms: ze komen regelmatig voorbij bij de inkoop en verkoop van producten en goederen. Maar wat betekenen ze en waarvoor dienen ze precies? Officieel gezien geven Incoterms een exacte verdeling van verplichtingen van verkoper en koper bij (internationale) vervoersovereenkomsten.

Incoterms (internationale leveringsvoorwaarden): wat staat er in?

Incoterms omschrijven de rol van de koper en de verkoper bij een internationale handelsovereenkomst. Wie moet wat doen en wanneer? In het contract tussen beide partijen worden de volgende zaken vastgelegd:

N

De verplichtingen van de koper en de verkoper met betrekking tot transport

N

Wie regelt de verzekeringen, vergunningen, machtigingen en alle overige formaliteiten?

N

Wie regelt tot waar het transport en is daarvoor verantwoordelijk?

N

Wanneer gaan de kosten en risico’s van de verkoper naar de koper?

Er zijn 11 verschillende Incoterms. Dat aantal is, na de doorvoering van de wijzigingen per 1 januari 2020 niet gewijzigd. Wel is de Incoterm DAT komen te vervallen en is Incoterm DPU toegevoegd. Er zijn 4 Incoterms, speciaal bestemd voor vervoer over het water (zeevaart en binnenvaart). Dit is echter geen verplichting: ook de overige 7 Incoterms kunnen gebruikt worden voor transport over water. Andersom werkt dat niet: de 4 ‘water’ Incoterms kunnen niet voor weg- of railtransport worden gebruikt.

 

De Incoterms op een rijtje:

Incoterms voor alle soorten transport:

 • EXW Ex Works / Af Fabriek
 • FCA Free Carrier / Vrachtvrij tot (eerste) vervoerder
 • CPT Carriage Paid To / Vracht betaald tot
 • CIP Carriage and insurance paid to / Vracht en verzekering betaald tot
 • DPU Delivered at Place Unloaded / Geleverd ter bestemming en gelost, (voorheen: DAT)
 • DAP Delivery At Place / Geleverd ter bestemming
 • DDP Delivery Duty Paid / Geleverd en Rechten betaald

Incoterms voor transport over water:

 • FAS Free Alongside Ship / Vrachtvrij langszij schip
 • FOB Free On Board / Vrachtvrij aan boord
 • CFR Cost and Freight / Kostprijs en vracht
 • CIF Cost, Insurance and Freight / Kostprijs, verzekering en vracht

Lees alles over de Incoterms 2020. Vul uw gegevens in om de Whitepaper te downloaden!


Zijn uw transport & logistiek up-to-date?

Doe de gratis check en ontvang een Dopper drinkfles.