Incoterms.

Incoterms: ze komen regelmatig voorbij bij de inkoop en verkoop van producten en goederen. Maar wat betekenen ze en waarvoor dienen ze precies? Officieel gezien geven Incoterms een exacte verdeling van verplichtingen van verkoper en koper bij (internationale) vervoersovereenkomsten.

Incoterms (internationale leveringsvoorwaarden): wat staat er in?

Incoterms omschrijven de rol van de koper en de verkoper bij een internationale handelsovereenkomst. Wie moet wat doen en wanneer? In het contract tussen beide partijen worden de volgende zaken vastgelegd:
N

De verplichtingen van de koper en de verkoper met betrekking tot transport

N

Wie regelt de verzekeringen, vergunningen, machtigingen en alle overige formaliteiten?

N

Wie regelt tot waar het transport en is daarvoor verantwoordelijk?

N

Wanneer gaan de kosten en risico’s van de verkoper naar de koper?

Met ingang van 1 januari 2011 kunnen koper en verkoper kiezen uit de volgende Incoterms:

Voor elke vorm van (multimodaal) transport:

EXW / Ex Works (Af fabriek)
Vergelijkbaar met levering af-fabriek. De verkoper produceert en stelt tijdig de goederen ter beschikking van de koper in zijn expeditieruimte. Bijna alle verplichtingen liggen hier bij de koper: deze exporteert (of importeert) en loopt het risico. Deze Incoterm is geschikt voor alle vervoersmodaliteiten en voorziet ook in de mogelijkheid om goederen te verkopen zonder dat deze van plaats verwisselen.

CPT / Carriage Paid To (Vrachtvrij tot)
CPT is een conditie die voor alle vervoersvormen kan worden gebruikt. De verkoper regelt de exportvergunning, contracteert het vervoer tot de (lucht)haven van bestemming, inclusief lossen, en loopt het risico tot het moment dat hij de goederen ‘onder berusting van de (eerste) vervoerder’ geeft.

CIP / Carriage and Insurance Paid To (Vrachtvrij inclusief verzekering tot)
Deze conditie is gelijk aan CPT, maar inclusief verzekeringsplicht voor de verkoper tot aan de haven of terminal van bestemming. CIP is een conditie die voor alle vervoersvormen kan worden gebruikt.

FCA / Free Carrier (Vrachtvrij tot vervoerder)
Dit is een non-maritieme conditie, wat betekent dat deze geschikt is voor alle modaliteiten. Het initiatief ligt hier bij de koper. De verkoper produceert en levert af aan een door de koper aangewezen en gecontracteerde vervoerder of expediteur. De verkoper loopt het risico tot de goederen aan boord van het vervoermiddel zijn geladen. De risicoverdeling loopt parallel met de vervoersverplichting. In het bedrijfsleven wordt FCA steeds meer gebruikt, vooral in de plaats van EXW. Advies: gebruik bij vervoer in containers bij voorkeur FCA in plaats van FOB.

DAT / Delivered At Terminal (Franco terminal)
Bij DAT (Delivered At Terminal) vindt levering plaats in een vooraf bepaalde terminal door het ter beschikking stellen van de goederen aan de koper, gelost van het aankomend vervoermiddel. De verkoper stelt de goederen ter beschikking vanuit het vervoermiddel en hoeft dus niet zelf uit te laden. Dit is tevens het moment waarop het risico overgaat van de verkoper op de koper. De koper heeft de verplichting om de goederen aan te bieden bij de douane met de benodigde invoerdocumenten en de eventuele bijbehorende invoerrechten en formaliteiten te voldoen.

DAP / Delivered At Place (Franco ter plaatse)
Bij DAP (Delivered At Place) vindt levering eveneens plaats door ter beschikking stellen van goederen aan de koper, en wel gereed om te worden gelost. De verkoper draagt alle kosten en risico’s die verband houden met het vervoer van de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming. De koper heeft de verplichting om de goederen aan te bieden bij de douane met de benodigde invoerdocumenten en de eventuele bijbehorende invoerrechten en formaliteiten te voldoen.

DDP / Delivered Duty Paid (Franco inclusief rechten)
Verkoper levert en loopt risico tot eindbestemming, exporteert en importeert. Deze Incoterm is de tegenhanger van EXW. Deze Incoterm is geschikt voor alle modaliteiten.

In 2020 komt er een vernieuwde set Incoterms: de Incoterms 2020. Binnenkort meer informatie over de aanpassingen op deze pagina!

Uitsluitend voor transport over zee en binnenwateren:

FAS / Free Alongside Ship (Vrij langszij schip)
FAS is een maritieme conditie, dus voor vervoer per schip. Verkoper levert af op de kade langs het schip. Koper contracteert vervoer, en regelt import- en exportvergunning. De verkoper verzorgt het voortransport en de uitvoerformaliteiten.

FOB / Free On Board (Vrij aan boord)
Deze Incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip (maritieme conditie). Identiek als FAS, alleen eindigt de leveringsverplichting en het risico aan boord van het schip. De verkoper verzorgt het voortransport en de inlading van de goederen evenals de exportvergunning. FOB is een zeer frequent gebruikte conditie.

C&F / Cost and Freight (Kostprijs en vracht)
Deze Incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip en staat ook nog steeds bekend als C&F, C and F en C + F. Verkoper contracteert het vervoer tot de haven van bestemming (exclusief lossen), en regelt een uitvoervergunning. Loopt het risico tot de scheepsreling in de haven van vertrek. CFR is een frequent gebruikte conditie.

CIF / Cost, Insurance and Freight (Kostprijs, verzekering en vracht)
CIF is een maritieme conditie. Idem als CFR, alleen inclusief verzekeringsplicht voor verkoper tot haven van bestemming. Het transportheft is in handen van de verkoper. De verkoper draagt daarnaast ook het transportrisico. Het is een zeer frequent gebruikte conditie.

Zijn uw transport & logistiek up-to-date?

Doe de gratis check en ontvang een Dopper drinkfles.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.