Gasmetingen en ontgassen.

Motten, kakkerlakken, kevers, mijten en ander ongedierte; ze zijn de schrik van elke verlader. Zonder beschermende maatregelen kunnen ladingen in containers ten prooi vallen aan deze ongewenste gasten, met torenhoge schades als gevolg. Daarnaast verbieden veel landen de import van levensvormen die het ecosysteem kunnen bedreigen. Om ongewenste indringers zoveel mogelijk te voorkomen, worden vaak bepaalde gassen gebruikt. Het gebruik van deze gassen is onderworpen aan strenge regelgevingen. Het moet wel veilig blijven voor mensen en milieu. Daarom ondersteunen wij onze klanten met de zogenaamde gasmetingen en het op natuurlijke wijze of geforceerd ontgassen van hun containers.

De schrik van elke verlader professioneel aangepakt.

Wanneer een gasmeting?
De douane eist dat alle containers die een douanecontrole krijgen (fyco of fysieke controle), ook een controle krijgen op de aanwezigheid van gas. Naast deze eis van de douane vinden wij de veiligheid van uw en onze collega’s minstens zo belangrijk. We willen ze immers een veilige en milieuvriendelijke werkomgeving bieden. Op basis hiervan monitoren we alle containerstromen van land van herkomst tot productsoort. En controleren we op gassen, indien de wetgeving of de veiligheid daarom vraagt.

Kiezen voor de meest efficiënte methode
Het meten van de gassen in containers is onontkoombaar, maar dat wil niet zeggen dat dit inefficiënt of tijdrovend hoeft te gebeuren. We komen hier op voor het belang van onze klanten en kiezen daarom voor methodes die het meest efficiënt zijn. Ons doel: het voorkomen van vertragingen en het zo laag mogelijk houden van de kosten voor, tijdens en na het ontgassen!

Gasmeting op locatie
Gasmetingen kunnen op verschillende locaties plaatsvinden. Afhankelijk van de inhoud en de losplaats van de container, zoeken wij naar de meest geschikte locatie. Eén van de opties is het havengebied in Rotterdam waar de container van boord gaat. Vindt de gascontrole plaats in de regio Rotterdam en is het niveau van de meting niet acceptabel? Dan vervoeren we de container naar een daarvoor geschikte locatie om uit te wasemen. Dit kan op natuurlijke wijze of geforceerd door middel van zogenaamde ontgasdeuren. Vervolgens meet onze partner dagelijks totdat het juiste niveau is bereikt en de container naar de plaats van lossing mag. In geval van een fysieke controle kan de douanecontrole op deze locatie plaatsvinden zodra het juiste gasniveau is bereikt. Wanneer een container gevaarlijke goederen (IMO/ADR) bevat, vinden de gasmeting en ontgassing altijd in Rotterdam plaats.

Extra service voor onze warehouseklanten
Onze warehouseklanten en klanten uit de regio Brabant kunnen wij een extra optie bieden. Containers die per binnenvaart (barge) of trein aankomen bij de Barge Terminal in Tilburg kunnen daar direct op gas gemeten worden. Indien er een te hoge gaswaarde gemeten wordt, dan kan de container ter plekke ontgast worden. Containers die per truck aankomen bij ons warehouse meten we direct op de aanwezigheid van gassen. Indien er in deze containers te hoge waardes voorkomen, dan kunnen we deze ook bij de Barge Terminal ontgassen. Door de korte afstand kunnen we zeer snel schakelen zodat uw goederen geen vertragingen oplopen.

Zijn uw transport & logistiek up-to-date?

Doe de gratis check en ontvang een Dopper drinkfles.